හදිසි අවස්ථාවක දී, පශු වෛද්ය උපකාර ලබා ගැනීම වැදගත් වේ.  නමුත් ඔබට ඔබ පශු වෛද්ය ආධාර ලබා ගත හැක තෙක්, ඔබේ සුරතලාගේ සුවපහසුව තහවුරු කිරීම සඳහා ගත හැකි පියවර තිබේ. කෙසේ වෙතත් සෑම විටම පරිසම් වන්න,  සුරතල් සතුන්, බය වේදනාව, හෝ කම්පන අත්විඳිමින් සිටින විට, ඔවුන් වේදනාවෙන් සාපා කෑමට ඉඩ ඇත. පශු වෛද්ය උපකාර ලබා ගැනීම තෙක්, ඔබේ ස සුරතලාට පහත සඳහන් උපදෙස් වැදගත් වේ 

මගේ සුරතලාගේ ලේ ගැලීම ඇත!

පළමුව, තුවාලය Detol හෝ Lifebuoy යොදා හොඳින් පිරිසිදු කරන්න . මතක ඇතුව හොඳින් එය පිරිසුදු පුළුන් හෝ වියලි රෙදි කඩකින් වෙලා ගන්න 
පිරිසිඳු රෙදි කෑබලකින් තුවාලය හොඳින් වසා , ඔබගේ දැතින් එය තද කර තබන්න. පීඩනය සෘජුවම මිනිත්තු තුනක් වත් තියන්න , මෙය ලේ කැටි කරගැනීමට මෙය වැදගත් වේ. 

ඔබගේ දැනගැනීම පිණිස , කන්, විදුරුමස්හා නියපොතු , ශරීරයේ අනෙකුත් ප්රදේශවලට වඩා වැඩි රුධිර වහනයක් නැඹුරු බව ද මතක තබා ගන්නරෙදි කඩ හෝ පුළුන් ලේ වලින්ප්න්ගුනොත් , එය ඒවත් කිරීමෙන් වලකින්නඔබ කලයුතේ තවත් රෙදි හෝ පුළුන් වලින් ලේ කැටි ගැසෙන තුරු එය වසා තැබිම. ඔබේ පශු වෛද්ය උපදෙස් පතන්න.

මගේ සුරතලා කොර ගසමින් සිටි!
 

ඔබගේ සුරතලාගේ පාද හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න. පාදයේ කටුවක් ඇනීමක්, නියපොතේ තුවාලයක්  හෝ යම් දෙයක් වැදීමෙන් ඔහු අපහසුවෙන් සිටිනවා විය හැක.
ඔහුගේ හැසිරීම ගැන අවදානයෙන් සිටින්න, වමනය , අදික ලෙස උස්ම ගැනීම , පණනැති ගතිය හෝ වේදනාවෙන් සිටි නම් , වහාම පශු වෛද්ය සේවා ලබා හැනිමට උත්සහ කරන්න.

මගේ සුරතලා අපස්මාරය/ මීමැස්මොරය වගේ වෙවුලමින් සිටි!

මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ කලබල නොවී , ඔහුව මේ හේතුවෙන් තුවාල නොවී වගබලාගැනීම ඔබගේ යුතුකමඊගෘහබාන්ඩහෝ අනෙකුත් සතුන් ගෙන්ද ඔහුව පරිසම් කරන්නඔබගේ දෑත්සහ ඇඟිලි ඔහුගේ මුහුනින් සහ කට ප්‍රදේශයෙන් ඇත්ව තබන්න

මෙම සිදුවීම පුළුවන් තරමින් සටහන් කර තබාගන්න, සිදුවූ ආකාරය, පරිමාණය, වෙලාව උපරිමයෙන් සටහන් කරහන්න. මෙය පශු වෛද්ය සේවා සදහා වැදගත් වේ . ඔබහෙ සුරතලා යතා තත්වයට පතුවූ පසු , ඔහුව හොඳින් ආවරණය කර උණුසුම් ව තබා , ඔබගේ පශු වෛද්ය උපදෙස් ලබා ගන්න

මගේ ස සුරතලා වමනය දමමි!

වහාම ඔබගේ සුරතලා ගේ හැසිරීම පරික්ෂා කරන්න , ඔහු යම් දෙයක් හෝ ආහාරයක් ලබා තිබේ නම් එය වහාම පරික්ෂා කරන්න. යම් රසායනික ද්‍රව්‍යක් , ඖෂධයක් හෝ විසක් අවශෝෂණයකර ඇති බව ඔබ විශ්වාස කරනවා නම්, වහාම ඔබගේ පශු වෛද්ය වෙත ක්ෂණික ඇමතුම් හා සම්බන්ධ වන්න.

ඉහත සදහන් කරුණු ඔබ සැහීමකට පත්වේ නම්, වෙනත් කිසිම අසනීප අත්විඳිමින් නොමැති නම්, ඔබගේ සුරතලාට පැය 24 ක්  වතුර පමණක් ලබාදෙන්න, ඔහුගේ රෝගය ගැන විමසිලෙන් ඉන්න. පැය 24 ගෙවුන පසු , ඔහුට චිකෙන් ස්ටෝච්ක් සමග පිළියෙළ කරපු බත් ලබා දෙන්න . සාමන්යෙන් කන ප්‍රමාණයට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ලබාදෙන්න. දිනකට තුන් හතර වරක් කන්න දෙන්න

රෝග ලක්ෂණ දිගටම පවතී නම්, කෙසේ වෙතත්, ඔබගේ පශු වෛද්ය සමග සම්බන්ධ වන්න.
 

ඔබගේ සුරතලාගේ සෞඛ්යයට සැම විටම පශු විශේෂඥ දැනුම ලබා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා
ඔබ අසල ඇති පශු  වෛද්ය සායනයේ Phone Number එක සැමවිටම පැහැදිලි සිථානයක ලියා තබන්න . ඔබගේ ළඟම සායනයේ ලිපිනය ලබාගැනීමට www.allforpets.lk වෙත පැමිණෙන්න . මේ වෙබ් අඩවෙයේ ඔබගේ සුරතලාගේ සුබසිධිය සඳහා සැමදෙයක්ම ලබාගත හැක